Kancerski bol

"Svakog dana borim se iznad svojih mogućnosti, borim se sa svojim telom, emocijama i tuđim osuđivanjem, moj nivo bola menja se iz momenta u momenat, nemam kontrolu nad svim tim. Jednog dana probudiš se u životu koji ne daje drugi izbor nego preživeti" - citat pacijentkinje


Dijagnoza karcinoma često izaziva strah, uznemirenost i stres kod pacijenata i članova porodice sama po sebi. Međutim bez obzira na dijagnozu, prognozu i terapijski onkološki pristup promptnom terapijom bola treba svakom pacijentu  obezbediti mogućnost da živi produktivno i bez bola,osloboditi ga osećaja bespomoćnosti i nedostaka nade. 

pexels matthias zomer 339620 jpg

Foto: Matthias Zomer

Bol je najčešći simptom kod pacijenata sa malignim tumorima.Uzrok bola može biti sam tumor, primenjeno lečenje (hemio terapija, zračna terapija, dijagnostičke procedure, hirurgija i dr.) kao i kombinacija faktora. U najvećem broju slučajeva ukolko se na vreme krene sa terapijom bola možemo očekivati uspeh kod 80-90% pacijenta.

andra c taylor jr ic8zpkz6qf0 unsplash

Foto: Andra C Taylor Jr

Veliki deo pacijenata koji uspešno prođu lečenje maligne bolesti razviju hronični bol usled neadekvatnog zbrinjavanja tokom trajanja onkoloških metoda lečenja ( hemio terapije, zračne (radio) terapije, imunološke terapije, nakon hirurgije,…). Kontrola bola, pratećih simptoma i neželjenih efekata onkološke terapije ( mučnina, povraćanje, infekcije, anemije,…) koju vam nudimo kao terapijsku uslugu poboljšaće kvalitet života i tokom primenjene terapije i nakon završetka iste (predupredićemo pojavu hroničnog bolnog sindroma i njegovih neželjenih efekata). Preporuka je da se terapijom bola krene odmah kod pojave najslabijih simptoma jer će se samo na taj način postići najbolji efekti i izbeći svaka vrsta patnje. Neželjeni efekti onkološke terapije su česta pojava te i njih lečimo.

Svaki pacijent ponaosob ima različitu dijagnozu, stadijum bolesti u kom se nalazi, drugačiji odgovor organizma na bol i terapiju te je neophodno uz sveobuhvatan pregled (fizički pregled, neurološki status, upitnici za bol) napraviti lični plan terapije za kontrolu bola. Vi, Vaši članovi porodice i doktor zajedno će raditi na tom planu. Najčešće će se koristiti kombinacija lekova zarad postizanja adekvatnog terapijskog efekta. Uvek ćete dobiti pisana uputstva za upotrebu lekova kojih se morate pridržavati, pridržavanje satnice za davanje terapije je od presudnog značaja. Pacijenti koji uzimaju ovu vrstu terapije bola moraju se redovno javljati na kontrolu zarad evaluacije i praćenja efekta i nus pojava i promena ličnog plana terapije u skladu sa promenama stanja pacijenta. Bićemo dostupni za sva vaša pitanja i nedoumice. Ponekad za kontrolu bola kod pacijenata koji se jave sa uznapredovalim jakim bolom, biće neophodno ordinirati parenteralnu terapiju (infuzije,injekcije) u kućnim uslovima te ćemo nadalje napraviti lični plan terapije koji ćete nastaviti da primenjujete narednih dana.

cancer rates jpg

Terapijski principi:

  1.  Individualni pristup u odnosu na numeričku jačinu/intenzitet bola
  2. “Na usta“-kada god je moguće oralna terapija
  3. „Na satnicu“ –u strogo određenim vremenskim intervalima uz doze za „proboj bola“ po uputstvu koje daje doktor
  4. “Princip stepenica-lifta“-uvek u odnosu na jačinu/intenzitet bola
strategija lifta png

Zastarela osnovna „strategija stepenica“ revidirana je od strane eksperata „strategijom lifta“ koja podrazumeva kretanje odmah sa adekvatnim korakom u odnosu na jačinu bola, bez gubitka vremena. Osim upotrebe lekova dodat je i četvrti korak upotrebe nervnih blokova kao bezbedan način obezboljavanja. Odluka o vrsti terapije donosi se bez obzira na prethodu terapiju samo na osnovu jačine bola. Na ovaj način brže i efikasnije pacijent će se osećati bolje.

Najznačajni faktor neuspešne terapije kancerskog bola je OPIOFOBIJA.

Pacijenti izbegavaju primenu opioida iz straha da će ih pretvoriti u zavisnike, da će vremenom prestati da deluju, da samo umirući pacijenti koriste takve lekove, da će imati neželjene efekte, milion strahova i predrasuda. Činjenica je da je ovakav način razmišljanja neopravdan i da će dovesti do toga da je pacijentu uskraćen efikasan način lečenja i izazvana nepotrebna patnja i nefunkcionalnost. Treba dobro upamtiti sledeće navode:

  • Jaki opioidi (Morfin i slični sintetski derivati) primenjuju se isključivo u odnosu na jačinu bola i nikako ne u odnosu na težinu bolesti i dužinu života
  • Jaki opioidi ne pretvaraju pacijenta u zavisnika već su ključni lekovi za kancerski bol. Zavisnost od sintetskih opioida je izuzetno retka sem kod kod onih koji su ranije bolovali od bolesti zavisnosti (alkohol, droga).
  • Kako onkološko lečenje napeduje i veličina tumora se smanjuje ili se bolest stavlja pod kontrolu tada dozu opioida samnjujemo ili čak ukidamo postepeno bez ikakvih neželjenih fizičkih i psihičkih posledica.
  • Opioidi vremenom neće prestati da deluju, samo se pažljivo titrira doza i uvek postoji terapijska opcija ako vam prvoprepisani opioidni lek nije adekvatan.
  • Neželjena dejstva opioida su dobro poznata i možemo da ih sprečimo i kontrolišemo i ne predstavljaju prepreku za primenu.
  • Opioidi ne čine pacijente uspavanim i „obamrlim“ kada se prepišu i koriste na adekvatan način

Svetska zdravstvena organizacija iznosi činjenice da kancerski bol globalno nije lečen na zadovoljavajući način. Opiofobija kod zdravstvenih radnika je nešto sa čime se decenijama suočavamo, najčešći razlozi su nedovoljno informacija, znanja i iskustva kao i ukorenjene predrasude. Iz ovog i drugih razloga svakog pacijenta sa kancerskim bolom treba da leči subspecijalista medicine bola koji će na najstručniji način pristupiti pacijentu.

"Umanjiti bol Božansko je delo"