Terapija bola

Glavobolja po definiciji je bolna senzacija predela glave i vrata. Svaki čovek je doživeo barem nekad ovu vrstu bola, predstavlja najčešći tip bola u opštoj populaciji. 
Pročitajte više
Dijagnoza karcinoma često izaziva strah, uznemirenost i stres kod pacijenata i članova porodice sama po sebi. Međutim bez obzira na dijagnozu, prognozu i terapijski onkološki ...
Pročitajte više
 Neuropatski bol predstavlja abnormalnu aktivaciju puteva bola i javlja se u dve forme: kao rezultat povrede i/ili bolesti perifernih nerava...
Pročitajte više
Napredak medicinskih nauka i dostupnost kvalitetne zdravstvene i socijalne zaštite dovele su do  toga da sve veći broj ljudi doživi duboku starost. Procenjuje se...
Pročitajte više