Postkovid

Pandemija virusnog oboljenja izazvanog Kovidom 19 stavio je pred nas razne vrste problema, a onaj najzahtevniji i koji muči nas najviše jeste problem zdravstvene prirode.

postcovid anton 8q u8x1zkvi unsplash jpg

Foto: Anton

Oboljenje se javljalo u više oblika od asimptomatskih nosilaca virusa, najblažih simptoma koji uključu simptome gornjih respiratornih puteva ponekad praćenih temperaturom i malaksalošću, pa do najtežih oblika bolesti - pacijenata sa obostranom upalom pluća, koji su zahtevali naknadu kiseonika ili čak mehaničku ventilaciju u hospitalnim uslovima.

postcovid heike trautmann djxihajcwka unsplash

Foto: Heike Trautmann

Najveći broj ljudi se potpuno oporavio nakon preležane bolesti, ali određeni broj pacijenata ima i zaostale neželjene posledice na organizam, a u skorije vreme se medicina intenzivno bavi izučavanjem Postkovid sindroma.