Naš tim

dr Tamara Grubor
specijalista anesteziolog
subspecijalista terapije bola
dr Snežana Gašić
specijalista opšte medicine
dr Dragana Vukas
doktor opšte medicine
Darinka Stojačić
strukovna medicinska sestra