Kućne posete

Ukoliko Vi ili neko od Vaših ukućana nije u mogućnosti da dođe lično u ambulantu radi pregleda, ili iz bilo kog drugog razloga želite da se pregled izvrši u Vašem domu, naša ambulanta Vam nudi uslugu izlaska lekarskog tima na teren.

kucne posete

Bilo koji lekar u pratnji medicinskog tehničara, iz naše ambulante će doći na Vašu adresu i pregledati pacijenta po svim savremenim pravilima dobre lekarske prakse. Ambulanta je opremljena prenosivim medicinskim aparatima te su mogućnosti iste kao da ste lično došli kod nas.


Uz opšti pregled pacijenta postoji mogućnost ordiniranja infuzionih terapija u kućnim uslovima, davanja injekcionih terapija, postavljanja urinarnog katetera kao i svih ostalih usluga lečenja nepokretnih ili teško pokretnih pacijenata.