Dr Tamara Grubor, spec. anestezije, sub. spec. terapije bola – Prevencija i zaustavljanje napada glavobolje. Centar za terapiju bola – Bez Bola

Dr Tamara Grubor, spec. anestezije, sub. spec. terapije bola – Prevencija i zaustavljanje napada glavobolje. Centar za terapiju bola – Bez Bola Novi Sad

  

Ukoliko patite od čestih glavobolja ili hroničnih migrena zakažite konsultacije i pregled kod  Dr Tamara Grubor, spec. anestezije, sub. spec. terapije bola – doktora sa višegodišnjim iskustvom u uspešnom personalizovanom  lečenju i primeni terapije bola kod velikog broja pacijenata u Srbiji i inostranstvu.

Centar za terapiju bola – Bez bola Novi Sad

Brojevi telefona:

+381 60 411 42 23,

+381 21 300 97 34

Email: kontakt@bezbola.com

Narodnog fronta 26

Novi Sad

Česte glavobolje i hronične migrene

 

Glavobolja po definiciji je bolna senzacija predela glave i vrata. Svaki čovek je doživeo barem nekad ovu vrstu bola, predstavlja najčešći tip bola u opštoj populaciji. Može biti akutna i hronična u odnosu na vreme nastanka i trajanje, prateći je simptom drugih bolesti ali često je bolest sama za sebe.

 

Postoji preko 200 vrsta glavobolja , različiti tipovi imaju različite simptome i zahtevaju drugačiji terapijski pristup. Na početku dijagnostike mora se razlučiti da li se radi o primarnoj ili sekundarnoj glavobolji. Sekundarne glavobolje mogu biti veoma opasne, jer predstavljaju simptom neke druge bolesti. Ovu grupu čine glavobolje povezane sa povredom glave, infekcijom, vaskularnim poremećajima, psihijatrijskim oboljenjem ili, pak, sa krvarenjem mozga i tumorima.

Primarne glavobolje su najčešći tip bola glave koji se javlja kod 98% pacijenata sa simptomima. Tri najveće kategorije primarnih glavobolja su: migrena (sa i bez aure), tenziona glavobolja i klaster glavobolja ili druge trigeminalne autonomne cefalgije.

Da bi se dijagnoza postavila moramo znati: intenzitet, lokalizaciju, ponavljanje i učestalost, kvalitet bola ( pulsirajući, stezanje i pritisak, probadajući, žareći, …), vreme javljanja ( jutro, noću, tokom spavanja, povezanost sa ciklusom kod žena, nakon fizičkog napora, nakon stresnih situacija,nakon kašljanja,nakon nekih pokreta glave i/ili vrata,...), udruženi simptomi ( mučnina, povraćanje, vrtoglavica, ukočenost dela tela, trnjenje lica, otežan govor, promene vida, preosetljivost na svetlo i/ili zvuke, preosetljivost na mirise, suzenje oka, curenje nosa, crvenilo na licu,..). Često su potrebne i dijagnostičke procedure : biohemijske i analize krvne slike, oftalmološki pregled, elektroencefalografija (EEG), kolor dopler ispitivanje krvnih sudova vrata, kolor dopler ispitivanje krvnih sudova mozga (transkranijalni dopler), NMR ili CT glave i krvnih sudova.

Pošto nakon pregleda i dijagnostike saznate koju vrstu glavobolje imate vi i vaš doktor ćete pronaći tretman koji će pomoći i čak sprečiti novo pojavljivanje glavobolje. Najčešće primenjivana terapija je terapija lekovima u nedostatku centara za terapiju bola. Veliki broj pacijenata i pored medikamentozne terapije ima česte napade kao i neželjena dejstva lekova koje koriste. Posebno kategorija trudnica predstavlja izazov za ovu vrstu terapije lekovima,dok su druge metode dozvoljene u trudnoći. Međutim udruženje eksperata AHS je dalo preporuku za upotrebu perifernih nervnih blokova koji se decenijama koriste za prevenciju javljanja i lečenje akutnog napada raznih tipova primarnih glavobolja. Ove vrste blokova su bezbedne i dobro tolerantne procedure koje se mogu obaviti u ambulantnim uslovima.

Centar za terapiju bola vam pruža mogućnost jedinstvene terapije metodom blokade perifernih nerava za prevenciju i lečenje migrene i drugih vrsta glavobolja:

Blokovi Okcipitalnog nerva (GON i/ili LON blok)

Blokovi grana Trigeminalnog nerva (STN, SON i ATN blok )

Blok Sfenopalatinalnog gangliona

Tokom same procedure doktor ordinira lokalni anestetik oko samog nerva radi zaustavljanja bolnih impulsa . Već nakon 10-15 minuta nakon procedure oseća se značajno olakšanje i prestanak bola. Efekti ovakve terapije često traju danima, nedeljama i mesecima. Ove procedure koristimo je u svrhu prekidanja akutno nastalog napada i prevencije novih napada. Značajno je naglasiti da su procedure bezbedne i kod trudnica i porodilja.

55555555555 jpg

Ukoliko patite od čestih glavobolja ili hroničnih migrena zakažite konsultacije i pregled kod  Dr Tamara Grubor, spec. anestezije, sub. spec. terapije bola – doktora sa višegodišnjim iskustvom u uspešnom personalizovanom  lečenju i primeni terapije bola kod velikog broja pacijenata u Srbiji i inostranstvu.

Centar za terapiju bola – Bez bola Novi Sad

Brojevi telefona:

+381 60 411 42 23,

+381 21 300 97 34

Email: kontakt@bezbola.com

Narodnog fronta 26

Novi Sad