Dr Tamara Grubor, spec. anestezije, sub. spec. terapije bola – Postherpetička neuralgija

Dr Tamara Grubor, spec. anestezije, sub. spec. terapije bola – Postherpetička neuralgija

Ukoliko patite od hroničnog bola, glavobolja ili migrena, zakažite konsultacije i pregled kod  Dr Tamara Grubor, spec. anestezije, sub. spec. terapije bola – doktora sa višegodišnjim iskustvom u uspešnom personalizovanom  lečenju hroničnih glavobolja i migrena i primeni terapije bola kod velikog broja pacijenata u Srbiji i inostranstvu.

Centar za terapiju bola – Bez bola Novi Sad

Brojevi telefona:

+381 60 411 42 23,

+381 21 300 97 34

Email: kontakt@bezbola.com

Narodnog fronta 26

Novi Sad

Neuropatski bol

 

“Bol koji se javlja kao direktna posledica lezije ili bolesti somatosenzornog sistema je neuropatski bol.”, definicija koju je 2008. godine predložila Specijalna grupa za neuropatski bol Internacionalne asocijacije za izučavanje bola ( IASP ). Neuropatski bol predstavlja abnormalnu aktivaciju puteva bola i javlja se u dve forme: kao rezultat povrede i/ili bolesti perifernih nerava i zadnjih korenova (periferni neuropatski bol) i kao rezultat povrede i/ili bolesti kičmene moždine i mozga (centralni neuropatski bol). Da bi bio definisan kao hronični bol sa neuropatskom komponentom (hronični neuropatski bol) mora da zadovolji kriterijum iz definicije hroničnog bola te da traje duže od  3 meseca.

 

Bol sa neuropatskom komponentom može da se javi u vidu:

spontanog (kontinuiranog ili epizodičnog) ili

evociranog: kao povećan odgovor na bolnu stimualciji (hiperalgezija) i/ili bolni odgovor na normalano bezbolnu stimulaciju (alodinija).

Zbog nepostojanja biomarkera bola kao ni zlatnog standarda dijagnostike, prepoznavanje neuropatskog bola se bazira na pažljivom kliničkom pregledu pacijenta i identifikovanju kliničkih kriterijuma. Prilikom uzimanja anamneze neophodno je uvrstiti pitanja o lokalizaciji, intenzitetu, kvalitetu, karakteru i vremenskom profilu bola, zajedno sa mogućim pogoršavajućim faktorima. Istovremeno neophodno je detaljno ispitati pacijenta o pratećim simptomima. Lokalizacija bola mora da bude neuroanatomski logična jer patohistološki nastaje na supstratu povrede dela nervnog sistema. Bolno mesto uvek čini projekciju lezije: perifernog nerva, korena nerva ili somatosenzornog puta u centralnom nervnom sisitemu.
Neuropatski bol se javlja češće kod ispitanika starijih od 60 godina i kod žena, a po intenzitetu je jači od bola bez neuropatske komponente. Leđa i donji ekstremiteti su najčešće zahvaćeni delovi tela neuropatskim bolom te je zaključak da je sam uzrok u opštoj populaciji uglavnom lumbalna radikulopatija („Išijas“, „Išijalgija“,“Lumbago“,“Lumbalni sindrom“ ). Hronični neuropatski bol ima veći efekat na kvalitet života, san-nesanicu, anksioznost i depresivne simptome i češće deluje onesposobljavajuće na pacijente. Smanjen kvalitet života i poremećaj spavanja su u najčvršćoj direktnoj korelaciji sa brojem i izraženošću neuropatskih simptoma i znakova.
Najčešći specifični sindromi i bolesti kod kojih se javlja neuropatski bol su :

Postherpetička neuralgija, tokom i nakon Herpes Zostera

Trigeminalna neuralgija

Povrede korena nerva usled diskus hernije ( Cervikalni deo kičme, „Cervikalni sindrom“, Lumbalni deo kičme, „Išijas“,“Lumbalni sindrom“, čak i Torakalni deo kičme)

Bolna traumatska mononeuropatija

Bolna polineuropatija ( usled Dijabetes Melitusa, Hemoterapije,...)

Centralni bolni sindrom ( povreda ili lezija bilo kog dela nervnog sistema, usled Šloga, usled povreda, usled tumora,...)

Bolni sindromi nakon hirurgije, najčešće amputacione ( Nakon Mastektomije, nakon amputacije celog ili dela ekstremiteta, nakon grudne hirurgije,...)

Kompleksni Regionalni Bolni Sindrom (CRPS)

TERAPIJA NEUROPATSKOG BOLA

Terapija mora biti multimodalna (uključiti vise načina lečenja): lekovi , davanje perifernih nervnih blokova, fizikalna terapija kao i ponekad hirurgija. Uvek se polazi od zbrinjavanja bola da bi se pacijent doveo u optimalno stanje za dalje terapijske metode.

U najvećem broju slučajeva najefikasniji način da se bol zaustavi je periferni nervni blok koji će zaustaviti bolne impulse i uz adekvatne lekove uključujući i one koji “hrane” nerve dati neophodno vreme za zaceljenje i/ili isceljnje povređenog nerva.

Potrebno je dati periferni nervni blok jednom do tri puta u zavisnosti od pacijentovog stanja, osnovne bolesti kao i trajanja i intenziteta bola, nakon toga može se odmah započeti sa fizikalnom terapijom ili drugim metodama planiranog lečenja. Procedura se obavlja od strane iskusnih doktora ambulantno uz upotrebu UZ i/ili perifernog nervnog stimulatora.

Ukoliko se koristi samo terapija lekovima,period oporavka će biti nešto duži i često ne očekujemo da bol nestane odjednom već se polako smanjuje. Grupe lekova koje koristimo su tkz. ADJUVANTNI ANALGETICI (Gabapentin, Pregabalin, Duloxetin, Velaflaxin, Triciklični antidepresivi i ponekad topikalni lekovi (apsorbuju se i deluju u zahvaćenoj kožnoj regiji).

Uz ovu grupu lekova koriste se i lekovi koji „hrane nerve“, najčešće daju najbolji efekat kada se krene sa davanjem u vidu infuzija te njihovo uzimanje nastavi pijenjem u narednih nekoliko meseci.

Često zbog samih osobina neuropatskog bola koji je jakog intenziteta i dugog trajanja bće neophodna kombinacija metoda u samom zbrinjavanju bola. Najefikasniji način Vašeg lečenja biće sproveden nakon adekvatnog pregleda i razgovora kod naših doktora koji će zajedno sa Vama osmisliti najbolji terapijski model individualno prilagođen samo Vama.

viber image 2023 06 02 09 02 33 907 jpg

Ukoliko patite od hroničnog bola, glavobolja ili migrena, zakažite konsultacije i pregled kod  Dr Tamara Grubor, spec. anestezije, sub. spec. terapije bola – doktora sa višegodišnjim iskustvom u uspešnom personalizovanom  lečenju hroničnih glavobolja i migrena i primeni terapije bola kod velikog broja pacijenata u Srbiji i inostranstvu.

Centar za terapiju bola – Bez bola Novi Sad

Brojevi telefona:

+381 60 411 42 23,

+381 21 300 97 34

Email: kontakt@bezbola.com

Narodnog fronta 26

Novi Sad