Dr Tamara Grubor, spec. anestezije, sub. spec. terapije bola – Ishrana i hronični bol

Dr Tamara Grubor, spec. anestezije, sub. spec. terapije bola – Ishrana i hronični bol

 

Ukoliko patite od hroničnog bola, glavobolja ili migrena, zakažite konsultacije i pregled kod  Dr Tamara Grubor, spec. anestezije, sub. spec. terapije bola – doktora sa višegodišnjim iskustvom u uspešnom personalizovanom  lečenju hroničnih glavobolja i migrena i primeni terapije bola kod velikog broja pacijenata u Srbiji i inostranstvu.

Centar za terapiju bola – Bez bola Novi Sad

Brojevi telefona:

+381 60 411 42 23,

+381 21 300 97 34

Email: kontakt@bezbola.com

Narodnog fronta 26

Novi Sad

Suštinski, pojednostavljeno, supstrat koji izaziva hronični bol predstavlja hronična inflamacija nervnog sistema. Znači mesto dejstva kako lekova tako i promene ishrane kod hroničnog bola treba da dovede do „smirivanja zapaljenja nerava , nervnih puteva i centralnog nervnog sistema“.

Ishrana kojom utičemo na pozitivan tok bolesti naziva se MEDICINSKA NUTRITIVNA TERAPIJA (MNT). Kroz postupke MNT značajno doprinosimo uklanjanju bola i osnovnog uzroka kao deo multidisciplinarnog i multimodalnog pristupa terapiji. Ishranom utičemo i menjamo funkciju nervnog, imunog i endokrinog sistema.

Na prvom mestu neophodno je odrediti nutritivni status pacijenta i utvrditi postoji li potreba za smanjenjem telesne mase čime ćemo smanjiti mehanički stres koji trpe kosti, zglobovi i mišići. Smanjenjem telesne mase na idealnu smanjićemo i tkz. „metainflamaciju“ odnosno smanjujemo količinu supstanci koje u organizmu održavaju i podržavaju stanje hroničnog zapaljenja nerava, puteva nerava kao i u centralnom nervnom sistemu. Status telesne težine utiče na rizik od pojave i/ili težinu drugih hroničnih bolesti (KVB,DM, mentalno zdravlje) koje se često javljaju istovremeno sa hroničnim bolom.

Odabirom namirnica uticaćemo na HUMANI MIKROBIOM („katalog svih mikroorganizama i njihovih gena u čovekovom organizmu“, GIT mikrobiota: „svi mikroorganizmi prisutni u digestivnom sistemu“). Centralno mesto delovanja MNT u otklanjanju hroničnog bola je osovina stomak-mozak ((GIT-mozak) (Gut-Brain Axis –GBA)) i ishrana koja podržava normalnu funkciju ove osovine povezane direktno i indirektno preko supstanci (peptidi,neurotransmiteri,hormoni) koje se stvaraju u crevima. Komunikacija centralnog nervnog sistema i stomaka se prenosi: vagusnim i spinalnim neuronima preko mreže nervnih vlakana, limfnom mrežom, mrežom kapilara i krvnih sudova i preko hormona koji se stvaraju u GIT-u.

Za produkciju svih ovih supstanci neophodno je postojanje određenih „dobrih bakterija“ u GIT kao i njihov adekvatan odnos. Treba ispraviti stanje DISBIOZE.

Uz pomoć naših stručnjaka dobićete savet o adekvatnoj ishrani u hroničnom bolu.

 

Ukoliko patite od hroničnog bola, glavobolja ili migrena, zakažite konsultacije i pregled kod  Dr Tamara Grubor, spec. anestezije, sub. spec. terapije bola – doktora sa višegodišnjim iskustvom u uspešnom personalizovanom  lečenju hroničnih glavobolja i migrena i primeni terapije bola kod velikog broja pacijenata u Srbiji i inostranstvu.

Centar za terapiju bola – Bez bola Novi Sad

Brojevi telefona:

+381 60 411 42 23,

+381 21 300 97 34

Email: kontakt@bezbola.com

Narodnog fronta 26

Novi Sad